Căn bản công – quyền thuật

Căn bản công – quyền thuật

Tự vệ cận chiến

Tự vệ cận chiến

Bình khí chiến đấu

Bình khí chiến đấu

võ đường hoa lư

Võ Đài Việt

Võ Đài Việt

ĐĂNG KÝ HỌC VÕ ĐƯỜNG HOA LƯ

    VỀ CHÚNG TÔI

    VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM là nghệ thuật quân sự . hình thành và phát triển xuyên suốt qua các thời kỳ lịch sử và chiến tích oai hùng của dân tộc việt nam ta . với những kỹ thuật, chiến thuật, đòn, thế, bài quyền, binh khí đặc thù, không những thế võ còn là di sản văn hóa dân tộc là cả một nghệ thuật giáo dục truyền thống sâu sắc.

    Với thế hệ học trò tâm huyết Võ Đường Hoa Lư là trung tâm đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu , giảng dạy, phát triển bộ môn võ cổ truyền môn võ truyền thống của dân tộc.

    Định hướng giáo dục của võ đường là đạo đức đi trước kỹ thuật theo sau , chương trình giáo dục tại võ đường gồm võ thuật , võ công , võ lý , võ đạo . chúng tôi không chỉ dạy võ mà dùng giá trị cốt lõi của võ để dạy người . người luyện võ phải đầy đủ 3 yếu tố đạo đức – trí tuệ – dũng khí . đó là 3 nên tảng vũng chắc để hoàn thiện nhân cách của 1 người

    VÌ SAO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI